Click or drag to resize

Podstawowe informacje

ILUO Sp. z o.o.

Ten dokument zawiera informacje dla programistów i wdrożeniowców umożliwiające przeprowadzenie integracji programu ILUO Biznes z innymi systemami informatycznymi za pomocą API udostępnianego przez oprogramowanie ILUO Biznes

Podstawowe informacje o serwerze API ILUO Biznes

Serwer ILUO Biznes API jest usługą systemu Microft Windows, która udostępnia interfejs umożliwiający bezpośrednią wymianę danych pomiędzy aplikacją ILUO Biznes a zewnętrznymi programami.

Serwer udostępnia usługę sieciową (Web Service) działającą przy zastosowaniu protokołu SOAP.

Serwer ten jest oprogramowaniem dostarczanym wraz z aplikacją ILUO Biznes. Każdy użytkownik oprogramowania ILUO Biznes może go użyć w celu integracji z innymi systemami informatycznymi.

Przed próbą połączenia się z serwisem API trzeba go najpierw zainstalować i uruchomić. Instrukcja znajduje się tutaj: Konfiguracja Serwera API

Metody udostępniane przez Web Service implementują interfejs IApiService